Ons weer verbinden met het levensweb - Hortus, 4 augustus 2013

Workshop ter kennismaking met "Het Werk dat weer Verbindt" van Joanna May

- onder begeleiding van Heleen ter Ellen -

zondag 4 augustus 2013, van 10 tot 18 uur in de Hortus in Nijmegen

 

Hoe kunnen we beter voor onszelf , de ander en de Aarde zorgen?

Hoe kunnen we onze pijn en ontmoediging in de ogen zien, en deze transformeren in een creatieve inzet voor een levensondersteunende samenleving?

Veel mensen voelen zich diep geraakt door de ernstige schade die de natuur en het leven op aarde wordt toegebracht. Deze pijn leidt vanwege onze onmacht vaak tot schuldgevoelens of ontkenning, waardoor we onze geest afsluiten.

Vorig jaar verscheen het boek "Terugkeer naar het leven. Oefeningen om ons weer te verbinden met het levensweb" in het Nederlands. Dit is het belangrijkste werk van systeemdenker, activiste en boeddhiste Joanna Macy (Uitgeverij Jan van Arkel).

Joanna Macy doet ons beseffen dat wanneer we onze pijn voor de wereld ontkennen of onderdrukken, we ook onze kracht ondermijnen om bij te dragen aan de heling ervan. Vanuit dit elementaire inzicht heeft zij al sinds de jaren ’70 het Werk dat weer Verbindt ontwikkeld. Deze methode put uit systeemtheorie, diepe ecologie, ecopsychologie en verschillende spirituele tradities. Ze versterkt onze motivatie, moed en creativiteit en helpt de overgang van een industriële groeimaatschappij naar een levensondersteunende samenleving voor te bereiden, een overgang die ook wel de ‘Grote Ommekeer’ wordt genoemd.

diepe ecologie
Binnen de diepe ecologie beschouwt men de aarde als een levend systeem, waarin alles met elkaar verbonden en van elkaar afhankelijk is. Diepe ecologie onderscheidt zich van de traditionele ecologie omdat zij uitstijgt boven het antropocentrisme. Bij dit laatste worden ecologische problemen alleen in het voordeel of profijt van mensen opgelost. De diepe ecologie kijkt in plaats daarvan naar de kringloop en de systemen van de natuur zelf, en daarmee stellen we de mens in dienst van het grotere geheel. De diepe ecologie bevrijdt ons en stelt ons in staat om met meer wijsheid en inspiratie te handelen. Met deze aanpak wordt het gevoel vergroot dat we deel uitmaken van het universum. Vervreemding, het gevoel van isolatie en uitbuiting maakt dan plaats voor een gevoel van gemeenschap met de levende Aarde en al het leven. En dat heeft een heel interessant effect: het wakkert onze creativiteit en onze bereidheid om elkaar te helpen aan.

* * *


Vertaler van het boek van Joanna Macy en trainer Heleenter Ellen is mede-oprichtervan de Belgische vzw Terr'Eveille die meer bekendheid wil geven aan deze methodologie. Zij zal een inleidende workshop geven in de prachtige serre en tuinen van de Hortus.     

We zullen op deze dag kennismaken met de vier fases uit de spiraalbeweging van het Werk dat weer Verbindt: gronden in dankbaarheid, eren van onze pijn om de wereld, kijken met nieuwe ogen en weer op pad gaan. Zowel de theorie maar vooral de praktijkoefeningen komen aan bod, waarbij deels ook buiten wordt gewerkt. Veel van de thema's en oefeningen sluiten nauw aan bij de filosofie en methodiek van psychoenergetica.

 

* * *

Heleen ter Ellen is woonachtig in Brussel, werkzaam als vertaler en daarnaast actief als facilitator voor o.m. het Werk dat weer Verbindt van Joanna Macy en de transitiebeweging. Haar ervaringen als vredeswaarnemer in het Midden-Oosten (United Civilians for Peace) en later in Colombia (Peace Brigades International) doordringen haar ervan dat ze zich niet alleen voor de rechten van de mens wil inzetten, maar ook voor die van de aarde, als levend organisme waarvan de mens deel uitmaakt. Ze volgt een coachingsopleiding bij Timotheus en na een inspirerende ontmoeting met Joanna Macy wordt ze in 2010 de mede-oprichter van de Belgische vzw Terr'Eveille, die bij een Franstalig publiek bekendheid wil geven aan het Werk dat weer Verbindt. In Brussel is ze momenteel betrokken bij een cohousingproject, l’Echappée, waarin zo’n 18 gezinnen zullen gaan samenwonen .

 

Kijk voor meer achtergrondinformatie over The Work that Reconnects op:
www.workthatreconnects.org (Eng.)
www.terreveille.be (Fr.)

Praktische informatie:

Deelname: 65 euro (koffiepauzes & lunch van de Hortus inbegrepen)
Doelgroep: voor iedereen toegankelijk, geen voorkennis vereist – max. deelnemers: 20pp
Meenemen: (meditatie)kussen of dekentje, schrijfgerei
Inschrijven: via info@terreveille.be en het overschrijven van de bijdrage op ING-rekening 1925729 van Heleen ter Ellen, Den Haag (vermeld 4 augustus en je naam)  - ter plekke betalen kan ook.

* * *